Kreditní platby
Kredity Částka
11 Kreditů/ 1 lekce z videotéky 11 100 Kč
35 Kreditů / Adventní jóga 35 350 Kč
15 Kreditů/ 1 lekce tělocvična 15 150 Kč
150 Kreditů/ 10 lekcí tělocvična 150 1400 Kč
300 Kreditů/ 20 lekcí tělocvična 300 2600 Kč
15 Kreditů/ 1 lekce dopolední bazén 15 150 Kč
17 Kreditů/ 1 lekce bazén večerní 17 170 Kč
150 Kreditů/ 10 lekcí bazén dopolední 150 1400 Kč
170 Kreditů/ 10 lekce bazén večerní 170 1600 Kč
340 Kreditů / 20 lekcí bazén večerní 340 3000 Kč